slogan

Транспорт на стъкла

 Фирмата разполага с :

  •  специализирани товарни автомобили за доставка до обекта и дома на клиента на изработени поръчки от стъклa и огледала;
  •  товарен автомобил, снабден с кран за товарене и разтоварване на каси и стативи, също и лапа за монтиране на височини;
  •  товарен автомобил за доставка на отделни листи от различни видове стъкла;